Các Quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 7 LS V.League 1- 2021

Ngày 5/4/2021, Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành các Quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 7 Giải bóng đá Vô địch quốc gia LS 2021 (LS V.League 1-2021). Nội dung như sau:

Quyết định số 119/QĐ-LĐBĐVN:

– Phạt 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) và đình chỉ thi đấu 02 trận kế tiếp đối với cầu thủ Đồng Văn Trung (số 8) của CLB Hải Phòng do có hành vi phạm lỗi nghiêm trọng với cầu thủ Kim Dong Su (số 3) của CLB Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu giữa hai CLB Hải Phòng và Hoàng Anh Gia Lai ngày 02/4/2021 tại giải bóng đá Vô địch quốc gia LS 2021.

– Cầu thủ Đồng Văn Trung có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại LĐBĐVN theo quy định tại Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN.

Quyết định số 120/QĐ-LĐBĐVN:

– Phạt 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) và đình chỉ thi đấu 03 trận kế tiếp đối với cầu thủ Bùi Hoàng Việt Anh (số 68) của CLB Hà Nội do có hành vi phạm lỗi nghiêm trọng với cầu thủ Kebe Papa Ibou (số 38) của CLB SHB Đà Nẵng trong trận đấu giữa hai CLB SHB Đà Nẵng và Hà Nội ngày 02/4/2021 tại giải bóng đá Vô địch quốc gia LS 2021.

– Cầu thủ Bùi Hoàng Việt Anh có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại LĐBĐVN theo quy định tại Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN.

Quyết định số 121/QĐ-LĐBĐVN:

– Phạt 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) và đình chỉ thi đấu 02 trận kế tiếp đối với cầu thủ Nguyễn Văn Quyết (số 10) của CLB Hà Nội do có hành vi phạm lỗi nghiêm trọng với cầu thủ Almeida Santos Janclesio (số 93) của CLB SHB Đà Nẵng trong trận đấu giữa hai CLB SHB Đà Nẵng và Hà Nội ngày 02/4/2021 tại giải bóng đá Vô địch quốc gia LS 2021.

– Cầu thủ Nguyễn Văn Quyết có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại LĐBĐVN theo quy định tại Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN.

Quyết định số 122/QĐ-LĐBĐVN:

– Phạt CLB Hà Nội 2.000.000đ (Hai triệu đồng) do có 05 người bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa hai CLB SHB Đà Nẵng và Hà Nội ngày 02/4/2021 tại giải bóng đá Vô địch quốc gia LS 2021.

Các Quyết định nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký./.