Các Quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 3 V.League 2018

Chiều 30/3, Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành các Quyết định kỷ luật đối với những trường hợp vi phạm Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN tại vòng 3- Giải VĐQG Nuti Café 2018. Nội dung chính như sau:

Quyết định số 105/QĐ-LĐBĐVN:

– Phạt BTC trận đấu của CLB bóng đá Sài Gòn 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) do để xảy ra tình trạng cổ động viên TP.HCM đốt pháo sáng trong sân vận động trong trận đấu giữa 2 CLB bóng đá Sài Gòn và TP.HCM tại lượt trận thứ 3, ngày 22/3/2018 trên sân vận động Thống Nhất, TP.HCM.

– BTC trận đấu của CLB bóng đá Sài Gòn có quyền khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại LĐBĐVN theo quy định tại Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN.

Quyết định số 106/QĐ-LĐBĐVN:

– Phạt BTC trận đấu của CLB bóng đá Nam Định 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) do để xảy ra tình trạng cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng trong sân vận động trong trận đấu giữa 2 CLB bóng đá Nam Định và Hải Phòng tại lượt trận thứ 3, ngày 22/3/2018 trên sân vận động Thiên Trường, Nam Định.

– BTC trận đấu của CLB bóng đá Nam Định có quyền khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại LĐBĐVN theo quy định tại Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN.

Quyết định số 107/QĐ-LĐBĐVN:

– Phạt CLB bóng đá Hải Phòng 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) do để xảy ra tình trạng cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng trong sân vận động trong trận đấu giữa 2 CLB bóng đá Nam Định và Hải Phòng tại lượt trận thứ 3, ngày 22/3/2018 trên sân vận động Thiên Trường, Nam Định.

– CLB bóng đá Hải Phòng có quyền khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại LĐBĐVN theo quy định tại Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN.

Quyết định số 108/QĐ-LĐBĐVN:

– Phạt CLB bóng đá TP.HCM 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) do để xảy ra tình trạng cổ động viên TP.HCM đốt pháo sáng trong sân vận động trong trận đấu giữa 2 CLB bóng đá Sài Gòn và TP.HCM tại lượt trận thứ 3, ngày 22/3/2018 trên sân vận động Thống Nhất, TP.HCM.

– CLB bóng đá TP.HCM có quyền khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại LĐBĐVN theo quy định tại Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN.

Các Quyết định nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký./.