Các Quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại lượt 2 & lượt 4 Giải Futsal HDBank VĐQG 2021

Ngày 20/4/2021, Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành các Quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại lượt 2 và lượt 5 Giải Futsal HDBank VĐQG 2021. Nội dung như sau:

Quyết định số 136/QĐ-LĐBĐVN:

Phạt CLB Zetbit Sài Gòn FC 1.000.000đ (Một triệu đồng) do có 05 người bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa hai CLB Zetbit Sài Gòn FC và CLB Sahako ngày 12/4/2021 tại Giải Futsal HDBank VĐQG 2021.

Quyết định số 137/QĐ-LĐBĐVN:

Phạt CLB Zetbit Sài Gòn DFC 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng) do có 05 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa hai CLB Zetbit Sài Gòn FC và CLB Tân Hiệp Hưng ngày 17/4/2021 tại Giải Futsal HDBank VĐQG 2021.

Các quyết định nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký.