Các quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại giải hạng Nhì quốc gia 2018

Ngày 30/7/2018, Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2018. Nội dung như sau:

Quyết định số 356/QĐ-LĐBĐVN:

Phạt 25.000.000đ (Hai mươi lăm triệu đồng) và cấm vĩnh viễn tham gia các hoạt động bóng đá do LĐBĐVN quản lý, tổ chức đối với cầu thủ Trần Quốc Tuấn (số 8) của đội Bà Rịa Vũng Tàu do có hành vi xâm phạm đặc biệt nghiêm trọng thân thể trọng tài Nguyễn Anh Vũ và trợ lý trọng tài Huỳnh Quốc Long trong trận đấu giữa hai đội Phố Hiến và Bà Rịa Vũng Tàu ngày 18/7/2018 tại SVĐ Phú Yên.

Cầu thủ Trần Quốc Tuấn có quyền khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại LĐBĐVN theo quy định tại Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN.

Quyết định số 357/QĐ-LĐBĐVN:

Phạt 17.500.000đ (Mười bảy triệu năm trăm nghìn đồng) và đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do LĐBĐVN quản lý, tổ chức 18 tháng với ông Huỳnh Quốc Long, trợ lý trọng tài do có hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng đối với cầu thủ Trần Quốc Tuấn (số 8) của đội Bà Rịa Vũng Tàu trong trận đấu giữa hai đội Phố Hiến và Bà Rịa Vũng Tàu ngày 18/7/2018 tại SVĐ Phú Yên.

Ông Huỳnh Quốc Long có quyền khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại LĐBĐVN theo quy định tại Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN.

Quyết định số 358/QĐ-LĐBĐVN:

Phạt 17.500.000đ (Mười bảy triệu năm trăm nghìn đồng) và đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do LĐBĐVN quản lý, tổ chức 18 tháng đối với cầu thủ Phan Công Quỳnh Anh (số 11) của đội Bà Rịa Vũng Tàu do có hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng với trợ lý trọng tài Huỳnh Quốc Long trong trận đấu giữa hai đội Phố Hiến và Bà Rịa Vũng Tàu ngày 18/7/2018 tại SVĐ Phú Yên.

Cầu thủ Phan Công Quỳnh Anh có quyền khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại LĐBĐVN theo quy định tại Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN.

Quyết định số 359/QĐ-LĐBĐVN:

Phạt 17.500.000đ (Mười bảy triệu năm trăm nghìn đồng) và đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do LĐBĐVN quản lý, tổ chức 18 tháng đối với cầu thủ Đinh Tiến Phong (số 73) của đội Bà Rịa Vũng Tàu do có hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng với trợ lý trọng tài Huỳnh Quốc Long trong trận đấu giữa hai đội Phố Hiến và Bà Rịa Vũng Tàu ngày 18/7/2018 tại SVĐ Phú Yên.

Cầu thủ Đinh Tiến Phong có quyền khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại LĐBĐVN theo quy định tại Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.