Bộ thiết kế mẫu Áo, Vé, Thẻ, Bandrol, Logo, Backdrop…giải Super League Eximbank 2012

Bộ thiết kế mẫu Áo, Vé, Thẻ, Bandrol, Logo, Backdrop…giải Super League Eximbank 2012