BÁO CÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐƠN VỊ TRUNG GIAN VÀO CUỐI THÁNG 3/2019

01/04/2019 16:23:40

Thực hiện nghĩa vụ của LĐBĐQG theo điều 3 khoản 6 Quy chế làm việc với Đơn vị trung gian của Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA), ngày 20/3/2018, LĐBĐVN gửi Công văn số 413/LĐBĐVN-PL&TCCT đề nghị các CLB bóng đá Ngoại hạng và Hạng nhất báo cáo về việc CLB và các cầu thủ thuộc CLB có sử dụng dịch vụ Đơn vị trung gian trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2018 đến 28/3/2019.

Theo đó, có một số CLB gửi văn bản báo cáo là CLB và các cầu thủ thuộc CLB không sử dụng dịch vụ Đơn vị trung gian tính đến ngày 28/3/2019 trong khi một số CLB khác không có văn bản phúc đáp trong hạn định nên được hiểu là CLB và các cầu thủ thuộc CLB đó không sử dụng dịch vụ Đơn vị trung gian (theo nội dung Công văn số 413/LĐBĐVN-PL&TCCT, ngày 20/3/2019).