Ban giải quyết khiếu nại cấp phép

STTHọ và tênChức danhLiên hệ
1Lê Đăng TùngTrưởng ban 
2Nguyễn Hải HườngP. Trưởng ban 
3Nguyễn Văn CôngỦy viên 
4Nguyễn Duy QuảngỦy viên