Ban trọng tài

STT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

1

Nguyễn Văn Mùi

Trưởng ban

nvmui_vff@yahoo.com.vn

Tel: 0903.503.551

2

Dương Văn Hiền

Phó trưởng ban

vanhienvff@gmail.com

Tel: 090.395.3735

3

Nguyễn Tấn Hiền

Uỷ viên

 

4

Bùi Như Đức

Ủy viên

 

5

Đặng Thanh Hạ

Uỷ viên