Ban tổng thư ký

Ông Lê Hoài Anh

Tổng thư ký LĐBĐVN (nhiệm kỳ 2018- 2022)

Ông Nguyễn Minh Châu

Phó Tổng thư ký phụ trách tiếp thị & vận động tài trợ

Đinh Thị Thu Trang

Phó Tổng thư ký phụ trách kế hoạch tài chính

Nguyễn Thanh Hà

Phó Tổng thư ký phụ trách Quan hệ Quốc tế