Ban chiến lược

STTHọ và tênChức danh
1Trần Quốc TuấnTrưởng ban
2Phạm Ngọc ViễnP. Trưởng ban
3Nguyễn Hồng ThanhUỷ viên
4Trần Anh TúUỷ viên
5Nguyễn Sỹ HiểnUỷ viên