Ban chấp hành

VFF Khóa VIII (2018 – 2022)

Uỷ viên Ban chấp hành (Đại hội bầu): 17 người
(Ngày 25/6/2019, ông Cấn Văn Nghĩa xin thôi chức danh Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ LĐBĐVN, Ủy viên Ban Chấp hành LĐBĐVN khóa VIII).
Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

THƯỜNG TRỰC BCH

Ông Lê Khánh Hải

Chủ tịch LĐBĐVN

Ông Trần Quốc Tuấn

Phó Chủ tịch thường trực

Ông Cao Văn Chóng

Phó chủ tịch phụ trách truyền thông - đối ngoại

Ông Cấn Văn Nghĩa

Phó chủ tịch phụ trách tài chính - tài trợ (từ 8/12/2018- đến 25/6/2019)

Ông Lê Văn Thành

Phó chủ tịch phụ trách tài chính - tài trợ (Được bầu tại Đại hội thường niên LĐBĐVN 2020, ngày 21-11-2020)

Ông Trần Anh Tú

Ủy viên thường trực

Ban kiểm tra

Trưởng Ban:

Ông Nguyễn Hiền Lương

02 uỷ viên:

Ông Đinh Khắc Diện
Ông Trần Phát Tài

Ban chấp hành

1. Ông Lê Khánh Hải
2. Ông Trần Quốc Tuấn
3. Ông Cấn Văn Nghĩa từ (8/12/2018- đến 25/6/2019)
4. Ông Cao Văn Chóng
5. Ông Trần Anh Tú
6. Ông Nguyễn Quốc Hội
7. Ông Lê Văn Thành
8. Ông Phạm Ngọc Tuấn
9. Ông Bùi Xuân Hòa
10. Ông Nguyễn Hồng Thanh
11. Ông Trần Mạnh Hùng
12. Ông Phạm Thanh Hùng
13. Ông Nguyễn Tấn Anh
14. Ông Đỗ Mạnh Dũng
15. Ông Nguyễn Húp
16. Ông Dương Văn Hiền
17. Ông Võ Minh Trí