AFC tổ chức Đại hội bất thường bàn về sửa đổi Điều lệ

Hôm nay (8/6), tại Johannesburg (Nam Phi) diễn ra Đại hội bất thường của LĐBĐ châu Á (AFC) với chương trình nghị sự tập trung thảo luận và thông qua việc sửa đổi Điều lệ AFC. Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ và TTK LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã đại diện LĐBĐVN tham dự Đại hội này.

Hôm nay (8/6), tại Johannesburg (Nam Phi) diễn ra Đại hội bất thường của LĐBĐ châu Á (AFC) với chương trình nghị sự tập trung thảo luận và thông qua việc sửa đổi Điều lệ AFC. Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ và TTK LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã đại diện LĐBĐVN tham dự Đại hội này.

 

Lý giải về việc cần thiết phải đưa ra những sửa đổi, bổ sung cho bản Điều lệ hiện tại của AFC, Trưởng ban Pháp lý AFC Moya Dodd  cho biết, những sửa đổi được đề xuất sẽ giúp AFC đưa ra những nguyên tắc nhất quán cho quy chế hoạt động của mình phù hợp hơn với FIFA, đồng thời cũng cho phép AFC điều chỉnh một số lĩnh vực chưa hoàn chỉnh (đặc biệt là chu trình bầu cử Ban chấp hành AFC) và tạo điều kiện thuận lợi cho vai trò quản lý của AFC.

 

Một số sửa đổi quan trọng được đề xuất tại Đại hội bất thường gồm: Áp dụng vòng bầu cử 4 năm đồng thời cho tất cả các ủy viên Ban chấp hành AFC nhằm tránh những khó khăn như tại Đại hội năm 2009 khi có tới một nửa số ủy viên BCH AFC phải đối diện với việc tái bầu cử; Chủ tịch AFC nghiễm nhiên chiếm được một vị trí trong Ban chấp hành FIFA để đảm bảo đại diện của “ngôi nhà bóng đá châu Á” luôn sở hữu 1 ghế tại cơ quan cao nhất của FIFA; Hủy bỏ yêu cầu sơ tuyển đối với các ứng cử viên cho vị trí Chủ tịch AFC hoặc ứng cử vào Ban chấp hành AFC (Điều lệ hiện nay quy định là các ứng cử viên phải nằm trong Ban chấp hành nhiệm kỳ trước đó). Ngoài ra, AFC cũng sẽ mở rộng cơ cấu đại diện của châu Á trong Ban chấp hành FIFA ngoài đại diện chia theo khu vực như hiện nay.

 

Về phương diện pháp lý, Đại hội bất thường của AFC cũng sẽ đưa ra yêu cầu về số lượng đại biểu thuộc các liên đoàn thành viên đủ tư cách bỏ phiếu.

 

AFC quy định rõ, chỉ có Đại hội mới có quyền sửa đổi Điều lệ và việc sửa đổi phải nhận được ¾ phiếu thuận từ các Liên đoàn thành viên AFC.