11h00 ngày 8/5, họp trao đổi thông tin báo chí trước trận ĐT U23 Việt Nam – ĐT U23 Hàn Quốc

Tiểu ban Thông tin truyên truyền – BTC trận đấu giao hữu giữa ĐT U23 Việt nam và ĐT U23 Hàn Quốc xin thông báo về cuộc họp trao đổi thông tin báo chí trước trận đấu như sau:

1. Thời gian:  11h00 thứ Sáu, ngày 08/05/2015

2. Địa điểm: Phòng họp tầng 2- Liên đoàn bóng đá Việt Nam

3. Thành phần tham dự: HLV trưởng, đội trưởng 2 đội tuyển và đại diện các cơ quan báo chí.

4. Nội dung họp: Trao đổi thông tin trước trận đấu.

Tiểu ban thông tin tuyên truyền – BTC trận đấu trân trọng kính mời các nhà báo tới dự theo thời gian và địa điểm nêu trên.