Lãnh đạo VFF, VPF gặp gỡ thân mật đầu năm với các cơ quan truyền thông báo chí