Hướng dẫn mua vé online trên ứng dụng VinID trận Việt Nam - Malaysia