Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải tiếp và làm việc với Chủ tịch KFA Chung Mong Gyu