Chủ tịch Lê Khánh Hải tiếp đón Thứ trưởng Bộ TT Trung Quốc Du Zhaocai