BE GROUP trở thành Nhà tài trợ ĐTQG Việt Nam trong 3 năm liên tiếp