Lế kí kết với Nhà Tài Trợ Chính ZCOM cho đội tuyển Bóng đá Quốc Gia Việt Nam