Lê công bố Nhà Tài Trợ chính giải Bóng đá Quốc Tế U15 - CÚP Nhựa Tiền Phong 2017