Giao hữu tại Tây Ban Nha, ĐT futsal Việt Nam hòa Real Betis FS 2-2