Highlights | TP. Hồ Chí Minh I - Hà Nội | Cuộc đua vô địch gần ngã ngũ