Giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2019: Tín hiệu tích cực và hy vọng phát triển