Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải thăm và động viên Đội tuyển nữ Quốc gia Việt Nam