Yeonje trao tặng sản phẩm đông trùng hạ thảo cho LĐBĐVN