U22 Việt Nam hứng khởi trong buổi tập cuối cùng trước ngày lên đường sang Trung Quốc