U18 Việt Nam đấu tập với CLB Phố Hiến và U19 PVF: Bài kiểm tra chất lượng