U18 Malaysia vs U18 Australia | Đại diện tới từ xứ sở chuột túi lần thứ 5 lên ngôi