Triệu Việt Hưng tỏa sáng phút bù giờ, đem về 3 điểm quý giá cho ĐT U23 Việt Nam