Thua tối thiểu Nhật Bản bởi quả penalty, ĐT Việt Nam ngẩng cao đầu rời Asian Cup