Quang Hải tự tin trong ngày nhận băng thủ quân U23 Việt Nam