Hội quân trở lại, Đỗ Hùng Dũng quyết tâm cùng ĐT Việt Nam mang chiến thắng dành tặng khán giả nhà