HLV Park Hang-seo khen ngợi Tuấn Anh sau đại chiến với Thái Lan