HLV Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ về tình hình ĐT U22 Việt Nam trước Tết Nguyên Đán