Highlights | Việt Nam - Thái Lan | Văn Lâm cản phá ấn tượng trong 90 phút kịch tính