Hậu vệ Nguyễn Công Thành: Em sẽ cố gắng vượt qua giới hạn của bản thân