Đội tuyển Việt Nam hứng khởi trong tập buổi đầu tiên tại Thái Lan