Đội phó Nguyễn Văn Toàn: Tôi tự tin vào phong độ của mình