Đình Trọng: Đến giờ em vẫn còn đau. Hi vọng không có gì quá nghiêm trọng