Đình Trọng hoàn thành trọn vẹn giáo án trong ngày tập trung U23 Việt Nam