Chính quyền thành phố Dubai tặng hoa chào mừng ĐTVN