Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tặng tới thăm và tặng hoa cho các đội tuyển nữ Việt Nam