Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện ngợi khen tinh thần thi đấu của ĐT Việt Nam