U16 Việt Nam - U16 Mông Cổ | Thắng lợi đậm đà 7 sao