Ban truyền thông- Đối ngoại
2019-04-19 15:29:08

STT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

1

Cao Văn Chóng

Trưởng ban

caovanchong@vff.org.vn

2

Nguyễn Tấn anh

Phó trưởng ban

 

3

Nguyễn Tùng Điển

Uỷ viên

 

Chia sẻ mạng xã hội:
Viết bình luận của bạn ở đây ...