Ban chiến lược
2019-04-19 15:48:35

STT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

1

Trần Quốc Tuấn

Trưởng ban

 

 

2

Phạm Ngọc Viễn

P. Trưởng ban

 

 

3

Nguyễn Hồng Thanh

Uỷ viên

 

4

Trần Anh Tú

Uỷ viên

 

5

 Nguyễn Sỹ Hiển

Uỷ viên

 

Chia sẻ mạng xã hội:
Viết bình luận của bạn ở đây ...