Ban bóng đá chuyên nghiệp và cấp phép CLB
2019-04-19 15:45:48
STT Họ và tên Chức danh Liên hệ
1 Trần Anh Tú Trưởng ban  
2 Nguyễn Quốc Hội P. Trưởng ban  
3 Bùi Xuân Hòa Ủy viên  
4 Đỗ Mạnh Dũng Ủy viên  
5 Trần Mạnh Hùng Ủy viên  
Chia sẻ mạng xã hội:
Viết bình luận của bạn ở đây ...