Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam tại King's Cup 2019
2019-05-09 14:16:22

Ngày

Giờ

MT

Trận đấu

SVĐ

5/6/2019

15h30

1

Curaçao

-

Ấn Độ

Chang Arena

19h45

2

Thái Lan

-

Việt Nam

Chang Arena

8/6/2019

15h30

3/4

Thua trận 1

-

Thua trận 2

Chang Arena

19h45

CK

Thắng trận 1

-

Thắng trận 2

Chang Arena

Chia sẻ mạng xã hội:
Viết bình luận của bạn ở đây ...