Danh sách ứng cử viên tại Đại hội LĐBĐVN khoá VIII (Nhiệm kỳ 2018 - 2022) | Cập nhật ngày 5/12/2018
2018-12-08 20:11:35

Ngày 28/11/2018, Tiểu ban nhân sự Đại hội LĐBĐVN khóa VIII có văn bản đề nghị các ứng cử viên tại Đại hội LĐBĐVN khóa VIII cập nhật thông tin liên quan đến chức vụ, đơn vị công tác hiện tại và địa chỉ liên hệ (nếu có thay đổi), gửi về Tiểu ban nhân sự hạn cuối là ngày 4/12/2018.

Ngày 5/12/2018, Tiểu ban nhân sự đã tiến hành cập nhật nội dung thông tin của các ứng cử viên có thay đổi về chức vụ và đơn vị công tác so với hồ sơ đã nộp cho Tiểu ban trước đây.

Đồng thời, Tiểu ban nhân sự cũng nhận được đơn xin rút tên khỏi danh sách ứng cử viên tại Đại hội LĐBĐVN khóa VIII của ông Lê Hồng Cường (TGĐ Công ty CP CLB Bóng đá Becamex Bình Dương) và ông Trần Minh Tâm (PGĐ Công ty TNHH Nhà nước 1TV Cần Thơ, Chủ tịch CLB Cần Thơ).

>> Danh sách ứng cử viên tại Đại hội LĐBĐVN khóa VIII (nhiệm kỳ 2018- 2022) cập nhật ngày 5/12/2018

Chia sẻ mạng xã hội:
Viết bình luận của bạn ở đây ...