Ban bóng đá phong trào
2019-04-19 15:34:24

STT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

1

Phạm Ngọc Tuấn

Trưởng ban

 

2

Nguyễn Húp

Phó trưởng ban

 

3

Trần Đình Huấn

Uỷ viên

 

Chia sẻ mạng xã hội:
Viết bình luận của bạn ở đây ...